När Vadstena kommun tog beslut om att låta ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år, men ännu inte fått sina asylärenden prövade, skulle få bo kvar i kommunen istället för att behöva flytta till Migrationsverkets vuxenenheter fick ungdomarna bo på ovanvåningen på Arnövägen 1.

– När de är i kommunen och får sina beslut om uppehållstillstånd uppstår en situation där socialtjänsten i den kommun där de vistas har ansvar att ordna bostad åt dem. Hade de varit på Migrationsverkets boenden och fått uppehållstillstånd hade Migrationsverket skickat ut dem till en kommun, säger socialtjänstens ordförande Magnus Gustafsson (S).

Vadstena kommuns socialtjänst ska kunna bistå de ensamkommande som fyllt 18 år och bor kvar i kommunen när de får uppehållstillstånd beviljat.

Artikelbild

| Magnus Gustafsson (S).

– Då måste man hitta någonstans för de här personerna att bo, säger han.

Socialförvaltningen uppger då att de inte ska bo kvar på stödboendet ovanpå Hagabo när uppehållstillstånd beviljats utan att de har då rätt att få en annan typ av bostad.

– Vi måste ha tillgång till K1:ans elevboende efter sommaren, säger han.

Det rör sig om tio personer totalt, men i nuläget är det oklart hur många som kommer att få uppehållstillstånd.

– Det är det ingen som vet än, säger han.

Men socialförvaltningen måste ha en beredskap inför att ungdomarna får sina ärenden prövade.

– Man måste gardera sig och det finns inte en enda ledig lägenhet i stan för övrigt heller, säger han.

Ett alternativ som diskuterats är att åter öppna upp Sjöhaga i Borghamn.

– Men det drar ju med sig andra problem med kommunikationer. Det blir väldigt krångligt för alla människor som inte har bil, säger han.

Därför har fokus flyttats till elevhemmet som blir tomt efter att eleverna flyttar ut.

– Förvaltningen har sagt att de behöver ha elevboendet till förfogande efter sommaren. De behöver tillgång för att kunna överblicka sin egen verksamhets behov. Det måste finnas rum helt enkelt, säger han.

I vilken omfattning elevboendet kommer att användas vet man inte ännu.

Hela Birgittaområdet, där fastigheten ligger, ingår i det område där en fördjupad översiktsplan ska göras för att se över byggnaders skick och planera för den stadsdelen.