Vid kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt var en av de mest debatterade frågorna hur situationen för Vadstenas ensamkommande ungdomar ser ut när de fyller 18 år. Frågan har sedan lyfts av gode män och i en manifestation i helgen.

I början av december beslutade den politiska ledningen i kommunen att tillsätta en arbetsgrupp med tjänstepersoner som fick i uppgift att utreda kommunens möjligheter att pröva förutsättningarna för att ensamkommande ungdomar ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyllt 18 år.

Med utgångspunkt i arbetsgruppens utredning har nu ett förslag till riktlinjer tagits fram i bred politisk samverkan. Riktlinjerna innebär att ensamkommande ungdomar över 18 år kan ges möjlighet att bo kvar i kommunen om de uppfyller uppsatta kriterier.

Riktlinjerna är en flerpartiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna. De partier som ingår är de som tagit kontakt och velat samverka kring en överenskommelse om riktlinjer.

Arne Sjöberg (M) påtalar att det är viktigt att riktlinjerna är sådana att besluten blir rättssäkra.

– Rättsäkerheten är en viktig aspekt utöver den mänskliga aspekten, säger han.

Riktlinjerna ska upprätthålla kommunens skyldigheter om opartiskhet och saklighet inom ramen för möjligheterna att ta tillvara humanitära aspekter.

Riktlinjerna har jobbats fram snabbt av arbetsgruppen.

– Men nya riktlinjer måste komma från politiken, säger Anders Hedeborg (S).

Beslut om dessa riktlinjer ska tas i kommunstyrelsen så snart som möjligt.