På riksplanet finns viss oro för att Kristdemokraterna ska hamna under riksdagsspärren. KD i Vadstena gick vid förra valet från tre till två mandat i kommunfullmäktige.

Kommer ni finnas kvar som parti i Vadstena?

– Absolut. Och i Regionen också, säger Gunilla Sjösten.

Artikelbild

| KD vill vara med och driva en förändring när det gäller problemen med föroreningar i Vättern, berättar Gunilla Sjösten.

Inför valet 2014 var partiets huvudfråga att Vadstena skulle växa.

Hur ser du på det nu efter nästan fyra år?

– Det gäller fortfarande, Vadstena behöver växa. Det har ju byggts en hel del, till exempel på Drottningmarken, och det har flyttat in en del personer, men det skiftar ju år från år.

Inför förra valet var bostadsbyggande i Asylen en självklarhet för KD.

Hur ser du på domen som satte stopp för allt byggande där?

– Det var lite överraskande. Jag trodde nog att det skulle gå igenom.

Mark- och miljödomstolen satte definitivt stopp för bostadsbyggande i Asylenparken.

– Idag tänker jag att jag hoppas att man kan göra något bra och positivt av Asylenparken. Personligen skulle jag kunna tycka att en kulturpark vore bra.

Förra sommarens politiska kris rörande den dåvarande kommundirektören ledde till att Socialdemokraterna avbröt samarbetet med Konsensus.

Hur ser du på det som hände och hur det hanterades?

– Det var ju en rockad som skedde då när Socialdemokraterna lämnade Konsensus och sen gick Moderaterna och Miljöpartiet till Socialdemokraterna och bildade den nya majoriteten. Det är ju demokratiskt så det får man ju göra.

M och MP hade tidigare haft en stark opposition tillsammans med Centern och Kristdemokraterna, men lämnade den gemensamma Gröna alliansen.

– Jag ska ju inte säga att jag tyckte att det var så roligt i början. Det kändes lite överraskande, men vi har det rätt så bra i oppositionen.

Kristdemokraterna har fortsatt ett nära oppositionssamarbete med Centern och Liberalerna.

Hur har det påverkat KD att inte ha en stark enad opposition?

– Jag tycker att så som vi har organiserat har det fungerar mycket bra, nämligen att Centern och Liberalerna och Kristdemokraterna har bildat en grupp om tre och vi har samarbetat hela tiden. Konsensus har vi också samarbetat med när det gäller större viktigare frågor. Vi har inte alltid tyckt lika, men faktiskt rätt ofta och det har inte varit några som helst problem för oss att samarbeta med Konsensus på det sättet.

Hur tycker du att KD påverkat politiken i Vadstena sedan senaste valet?

– Vi har ju påverkat på alla möjliga sätt. Vi har varit med och skrivit motioner och vi överklagade beslutet om avloppsreningsverket.

I januari 2017 tog vatten- och avfallsnämnden beslut om att bygga om Vadstena avloppsreningsverk för att klara de högre ställda kraven på kvävereningen. Beslutet överklagades av Anders Agnemar (C), Tommy Kennberg (MP) och Gunilla Sjösten (KD) och förvaltningsrätten gav i sin dom, den 6 oktober 2017, de klagande rätt. Domstolen ansåg att beslut om en investering på närmre 65 miljoner kronor inte kan delegeras till en enskild nämnd utan ska tas i kommunfullmäktige.

– Vi vann en stor seger där, vilket känns väldigt bra, säger Gunilla Sjösten.

Hon berättar också att partiet skrivit insändare angående den planerade skolan på Cirkusplatsen. KD vill att skolan byggs enligt det ursprungliga förslaget som låg klart innan valet 2014.

Jobbar ni inom KD i Vadstena med att föryngra partiet?

– Ja, det gör vi och vi har fått två yngre som inte står på listan ännu. Vi fortsätter och tror och hoppas att genom att vi får in yngre så kan det dra fler som vill komma med oss. Alla åldrar är viktiga, men för ett parti som bara har äldre känns det fint att få in yngre.

Vilka frågor är viktiga för KD inför det här valet?

– Äldrevården, det är en hjärtefråga. Äldrevården är bra men den behöver bli bättre, framförallt behöver de få bättre byggnader.

Hon påpekar bristen på samlingslokal på Vätterngården.

– Ett helhetsgrepp om äldrevården behövs. Vi kommer ju att bli fler också. Det gäller att sätta igång och planera för det redan nu.

I Birgittaområdet ska en ny vårdcentral bygga och i anslutning till det bygget skulle hon gärna se ett flervåningshus som kan inrymma olika boendeformer för äldre.

Fler hyreslägenheter är en annan viktig fråga.

– Varför inte bygga lite enklare bostäder. Det finns många unga som behöver en bostad, ensamkommande behöver också bostad, vi har pensionärer som kanske inte har råd med dyra bostadsrätter och villor och jag tycker att det är en viktig KD-fråga.

Drottningmarken ger hon som förslag på plats för dessa lägenheter.

Kommunikationer är en annan fråga hon lyfter upp som viktig för partiet. Busslinje från Vadstena till Borghamn och Ödeshög vill hon se och har redan lyft frågan i Region Östergötland där hon också är politiker.

– Tiden är kanske inte under den här mandatperioden, men så småningom får man nog tänka sig att det kommer att bildas fler tätorter på landsbygden. Vi ska vara rädda om landsbygden för vi behöver mat, vi behöver naturen och vi behöver rekreationsområden. För att gå in på detaljer så skulle vi vilja ha en kombinerad cykel- och promenadväg runt Tåkern.

Kristdemokraterna i Vadstena gav ett tidigt vallöfte vid politikerutfrågningen på Wasagården.

– Det är gratisbussen.

Många hon pratat med har uttryckt att de vill ha tillbaka gratisbussen.

– Det skulle vara en fin gest om vi kunde tillåta det.

Folkhälsa vill hon också satsa mera på.

– Att man driver upplysning om sådana frågor mer aktivt tycker jag.

För KD är trygghet en annan viktig fråga.

– Människor här i Vadstena ska kunna känna sig trygga, det gäller både stad och landsbygden. Det ska finnas mer närvaro av polis i Vadstena tycker jag. Två timmar i veckan räcker inte.

Som KD-politiker vill hon att barnfamiljer ska få större valfrihet när det gäller hur de vill lösa sin barnomsorg, likadant vill hon att den som har hemtjänst ska få större frihet att välja.

Slutligen vill hon se aktiva satsningar på Vättern som dricksvattentäkt och refererar till en information som hölls i kommunfullmäktige om problem med bland annat cyanobakterier som påträffats i vallgraven och utanför Vadstena.

– Det här är en väckarklocka vi måste ta på allvar. Det här måste vi driva så att det blir en förändring. Det vill vi vara med och driva.

När det gäller samarbete med andra partier efter valet hänvisar hon till överenskommelsen mellan KD, C och L och att man inte vet hur valutgången blir.

– Vi avvaktar och håller det så. Det tror jag är klokt.