Vadstena kommun har fått in skrivelser från två olika båtägare som vill ha ersättning för att de fått felaktigt bränsle i tanken då de tankat i sjömacken i Vadstena hamn.

En av de drabbade har bifogar ett skadeståndskrav och kvitto på reparationskostnader. Enligt beskrivningen ska båtmotorn straxt efter tankning, som skedde i juli, börjat hacka och gå dåligt. Han fick då vända tillbaka till Vadstena.

Motorn tog skada av det felaktiga bränslet på sådant sätt att omfattande reparation krävdes. Bifogat till ersättningskravet finns en fakturakopia som visar att det kostade över 90 000 kronor att reparera motorn.

Artikelbild

| Två båtägare har skrivit till Vadstena kommun och begärt ersättning för att de fick fel bränsle när de tankade i juli månad.

Vadstena kommun har inlett en undersökning av vad som kan ha hänt.

– Vi gör en anmälan till vårt försäkringsbolag om det där, säger Per Hallin, mark- och exploateringschef på Vadstena kommun.

Kommunen har också varit i kontakt med bränsleleverantören.

– Vi ska även göra en översyn för att säkerställa att pumpar och så fungerar som de ska.

På kommunen hanteras det som ett försäkringsärende.

Per Hallin har fått indikationer att det kan finnas en tredje båtägare som drabbats.