Vadstenabon föreslår att Vadstena kommun, tillsammans med Ödeshög, startar och driver ett intensivrehab-center i gamla vandrarhemmet i Borghamn. Verksamheten skulle riktas mot kroniskt sjuka personer med exempelvis neurologiska skador, och genom ett avtal med regionen skulle de båda kommunerna, enligt förslaget, kunna säkra att patienter från länet skickades till Borghamn.

Satsningen skulle inte bara fylla ett behov, utan även innebära ett antal nya arbetstillfällen i den västra länsdelen.

mats.bengtsson@ostgotamedia.se