Kommunen har fyra månader på sig att göra en placering då någon sökt förskoleplats.

– De som sökt har fått platser och placerats. Vi har familjer som sökt under sommaren som vi håller på att placera nu så det ser bra ut hos oss, säger förskolechef Katarina Österdahl.

De flesta får en plats relativt snabbt.

Artikelbild

| I Vadstena kommun är det nu balans mellan de som lämnar förskoleplats och de som söker en plats.

– Så fort vi kan placerar vi barnen, säger hon.

I våras hade kommunen en extraavdelning öppen för att möta behovet av förskoleplatser.

– Den har vi stängt nu och flyttat ut barnen i ordinarie verksamhet.

Hon upplever att det är balans när det gäller de som behöver förskoleplats och de som lämnar sin plats.

– Vi har en liten kö som vi jobbar med att placera ut nu. Det ser bra ut och man kommer att få en plats.

Någon gång under vårterminen kommer den nya förskolan Omma, som byggs i Tycklingeområdet, att öppna.

– Då kommer vi ha ännu mera platser.

Förskolan Solrosens barn och personal kommer att flytta in i nya förskolan, men ytterligare platser kommer att finnas i förskolan Omma som ska ha sex avdelningar.