I medborgarförslaget föreslogs att "gratisbussen" skulle återinföras för att underlätta transporter och bidra till socialt umgänge. Vid aprilsammanträdet sade kommunfullmäktige nej, med hänvisning till att det är kostsamt i förhållande till hur få som verkligen nyttjade bussen.

SD i Vadstena har nu lämnat in en motion där de föreslår att kommunen ska utreda möjligheten till anropsstyrd närtrafik även inom tätorten, den typ av beställningstrafik som finns tillgänglig i kommunens yttre delar, och ge Östgötatrafiken i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl för denna typ av resor. Enligt motionen föreslås att tjänsten ska ha en avgift motsvarande den för färdtjänstresa.