På juni månads kommunfullmäktige var ett av ärendena det medborgarförslag som föreslår att tidigare Vadstenagymnasiets elevhem K1 skulle kunna göras om till billiga lägenheter för unga vuxna, låginkomsttagare och studerande istället för att huset står tom. Ärendet återemitterades efter em omröstning och hamnade åter på kommunstyrelsens bord vid senaste sammanträdet och där ansågs medborgarförslaget besvarat.

– Det finns ju bara två boendeformer punkt slut. Eftersom det inte rör sig om boende för studier finns bara permanentboende kvar, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

I sitt nuvarande skick uppfyller inte huset hyreslagens krav på standard.