Vid den politikerdebatt som genomfördes i Rogslösa skola i augusti förra året var alla partier, som då fanns representerade i fullmäktig, överens om att varje år förlägga ett av kommunfullmäktiges sammanträden utanför Vadstena tätort.

Konsensus har nu föreslagit att junimötet ska förläggas till lämplig lokal i Borghamn och att det organiseras så att kommunfullmäktigeledamöterna erbjuds en företagsvisning av ett lokalt företag innan mötet. Alternativ föreslås att ett företag eller en organisation på orten erbjuds att komma till möteslokalen för att presentera sin verksamhet.

Enligt Konsensus förslag ska deltagande i företagsbesök inte berättiga till arvode för ledamöterna.