Kultur- och utbildningsförvaltningen i Vadstena kommun har gjort en sammanställning över de anmälda kränkningar som inkommit under höstterminen 2018.

Under den aktuella perioden har fyra kränkningar anmälts till rektorerna för skolan och fritidshemmen. En elev har fått ta emot elaka och nedsättande kommentarer från jämnåriga. En annan elev har upplevt sig kränkt av fritidshemmets personal. Två äldre elever har känt sig kränkta då någon ritat tecken på deras elevskåp. Den fjärde kränkningsanmälan handlar om elever som på ett negativt sätt uttalat sig om nya skolkamraters etniska ursprung.

I samtliga fall har skolledningen hanterat det inträffade utifrån framtagna rutiner, konstaterar utredaren.