Socialdemokraterna i Vadstena har sammanställt sin lista inför valet till kommunfullmäktige i höst. Listan toppas av kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg.

Partiet har nominerat varannan man och varannan kvinna på den 30 namn långa nomineringslistan.

– Jämn könsfördelning gör det lättare att samarbeta och tänka nytt, säger Desirée Forsén, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och andranamn på partiets lista.

Partiet har haft målsättningen att ett av de fyra toppnamnen ska vara en person som är under 35 år. På tredje plats återfinns Fabian Thun, 32-årig boendehandledare.

– För mig var det naturligt att bli aktiv i Socialdemokraterna eftersom jag vill arbeta med större tyngd för att Vadstena ska bli en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor, säger han i pressmeddelandet.

Ovan nämnda tre följs på listan av Jenny Bytander, Magnus Gustafsson, socialnämndens ordförande, Jane Råsten, kommunfullmäktiges ordförande och Göran Fältgren som är ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.