I år kommer talarna från samhällsbyggnadssektorn och forskningsvärlden. Bland gästerna finns professorn Andy Pike, Newcastle University, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren och Peabs hållbarhetschef Maria Hernroth.

Under symposiet behandlas näringslivets, det offentligas och den ideella sektorns föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocessen.

Deltagare i symposiet är företrädare för bostadsbolag, byggherrar, departement, kommuner, myndigheter, regioner och universitet.

Årets föreläsningar, reflektioner och diskussioner kommer att resultera i en antologi som ges ut av stiftelsen under hösten.