Östgöta Dals ekonomiska förening har drivit frågan om att området mellan de idag befintliga bostadsområdena i Borghamn borde detaljplaneras för att möjliggöra byggnation av bostäder. Ett medborgarförslag om detta inlämnades våren 2015 in till kommunen.

Camilla Westling och Mats-Ola Ericsson, som båda representerar Östgöta Dals ekonomiska förening, tycker sig se ett trendbrott. För ett antal år sedan revs ett hyreshus i Borghamn och de flesta hus som var till salu köptes av personer som ville ha dem till sommarboenden.

Ekonomiskt starka köpare som ville ha sommarhus kunde konkurrera ut andra intressenter vid budgivning. Nu tycks trenden ha vänt.

Artikelbild

| Detaljplan. Det aktuela områdets gränser är markerade med rött.

– De senaste tre åren har det sålts till fastboende och till en del barnfamiljer, säger Mats-Ola.

Båda har varit engagerade i att få Vadstena kommun att göra en detaljplan över området. Ett förslag till detaljplan har nu tagits fram och ska ut på samråd.

Området som berörs avgränsas i söder av Bårstadbrottet, i väster av Vätterns strand, i norr av småhusbebyggelse och i öster av tennisbanan som ligger där. Förutom uppe vid tennisbanan kan bebyggelse tillåtas att sträcka sig i en gränd ner mot Vättern.

Detaljplaneprocessen har kommit en bra bit på vägen, men trots att detaljplanen ännu inte antagits har fem olika företag visat intresse för att bygga bostäder på den aktuella marken.

Artikelbild

| Nytt. Området som detaljplanerats ligger mellan de två befintliga bostadsområdena i Borghamn.

– Några företag har varit nere själva och tittat och vi har visat två, säger Camilla.

De anser att det behöver byggas bostäder både för inflyttning till Borghamn och för att äldre personer som nu bor i villor och vill hitta annat boende ska kunna bo kvar på orten där de har vänner och anhöriga.

Artikelbild

| Sjönära. Mats-Ola Ericsson och Camilla Westling pekar ut den del av området sträcker sig längs Båtsadbrottet ner mot Vättern.

Deras förhoppning är att bostadsbyggandet ska komma igång snabbt.

– Det viktigaste är att någon börjar bygga för då blir det ringar på vattnet, säger Mats-Ola.

Föreningen har kontaktats av flera barnfamiljer som efterfrågat hus i Borghamn och området däromkring. Detaljplanen hoppas de ska möjliggöra byggnation av både villor och flerfamiljshus som kan göra att fler flyttar till Borghamn och att det på sikt gynnar närliggande områden som Rogslösa och Nässja.

– Landsbygden vill också vara med och nå 10 000 invånare i Vadstena kommun, säger Camilla.

En detaljplan för det aktuella området i Borghamn ser de som en bra början.

– Jag ser positivt på framtiden, säger Mats-Ola.