Kommunstyrelsen beslutade i juni att tillförordnande kommundirektören Henrik Hendebys tjänst skulle förlängas till och med den 31 december. Rekryteringsprocessen för en ordinarie befattningshavare pågår fortfarande och kommer inte vara klart innan årsskiftet. Därför behöver Hendebys förordnande förlängas ytterligare. Förordnandet föreslås att förlängas fram till dess att ordinarie befattningshavare är rekryterad, dock som längst till och med en sista mars 2019. Ärendet var uppe i kommunstyrelsen.

– Vi är precis inne i rekryteringsprocessen av ny kommundirektör så vi gör bedömningen att det brukar ta några månader att få en ny person på plats därför förlängde vi förordnandet till mars månads utgång, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Rekryteringsprocessen av en ny kommundirektör pågår.

– Det är lite jobb kvar, intervjuer och andra saker, säger han.

Hendebys förordnande förlängs både för att rekryteringsprocessen ska kunna avslutas och för att hänsyn ska kunna tas till personens uppsägningstid från tidigare anställning.