Kulturstipendiet är på 25 000 kronor och delas ut av kultur- och utbildningsnämnden. Syftet med stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av såväl kulturaktörer som personer i övrigt som har berikat Vadstena kommuns kulturliv. Stipendiet delas i första hand ut till kommuninvånare.

Vid val av stipendiat tas hänsyn till jämställdhet och mångfald, vilket även innebär etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.

Kulturstipendiet delas ut under Kulturveckan som är i vecka tio.

Den som vill lämna förslag till stipendiat kan skicka e-post till kultur- och utbildningsnämnden eller vanlig post till Vadstena kommun. Nomineringar ska vara inskickade senast den 14 februari.