Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att alla barn och elever i Vadstena kommun ska ha tillgång till digitala lärverktyg i den pedagogiska verksamheten.

I Vadstena kommun innebär det att eleverna kommer att få kvittera ut en egen lånedator när de börjar i årskurs 1, årskurs 4 och årskurs 7.

Högstadieeleverna kommer redan i höst att få kvittera ut sin personliga lånedator och satsningen kommer att fortsätta på låg- och mellanstadiet kommande år. Även barn på förskolan kommer att få tillgång till digitala lärverktyg i verksamheten.

– Det är viktigt att både barn och elever förstår hur digitaliseringen påverkar samhället och individen och att de lär sig att hantera den nya tekniken, säger bildningschef Johan Wernström i ett informationsmeddelande på Vadstena kommuns hemsida.

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat om att eleven efter tre år ska få sin lånedator som gåva. Skolledningen hoppas nu att detta ska bidra till att eleverna kommer att ta stort ansvar för utrustningen.