Sedan bussen mellan Ödeshög och Vadstena slutade gå kan gymnasieelever i kommunens södra delar inte längre åka kollektivt till Vadstena för att därefter ta sig vidare till Motala eller andra orter där de går i gymnasiet. ”I avsaknad av denna buss, måste nu samtliga gymnasieelever från den södra kommundelen antingen få skjuts av föräldrar eller andra, alternativt och ytterligare beklämmande, byta bostadsort.”

Ansvaret kan inte behöva ligga på eleverna själva heller anser skribenten:

”Det är inte en rimlig lösning att tro att tonåringar ska cykla som längst från Omberg till Vadstena 20-25 kilometer, året runt, för att sedan kliva på en buss i Vadstena vid 07-tiden för att åka till sin skola på annan ort.”

Med en sådan start på dagen finns ingen möjlighet för de eleverna att prestera på samma sätt som sina klasskamrater, anser den man som skickat in medborgarförslaget.

För att uppnå en rättvis situation föreslås därför att Vadstena kommun ska upprätta en skolbusstur.