Kommunfullmäktiges ordförande Jane Råsten (S) hälsar besökarna välkomna och Anders Hedeborg (S) informerar om Vadstena kommun och hur visionen om tillväxt ser ut. Han räknar upp fyra områden: Tillgång till bostäder, bra skola, bra omsorg och attraktiv kultur.

– Det tror vi är verktygen för att kommunen ska växa, säger han.

Information om det planerade trygghetsboendet på Kalkhagsvägen, den så kallade "kolonitomten" presenteras.

Artikelbild

| Information. Kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S) informerar omplaner på trygghetsboende.

– Trygghetsboendet kommer att vara ett komplement på bostadsmarknaden, säger Hedeborg.

Även socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S) informerar om planerna på trygghetsboendet. Personer över 70 år ska få förtur till dessa bostäder.

– De här lägenheterna är anpassade så att man förhoppningsvis inte behöver flytta för att man behöver vård, säger han.

Trygghetsboendet ska vara anpassat med till exempel rymliga toaletter, ha en värd eller värdinna och gemensam samlingslokal.

Artikelbild

| Frågestund. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén (S) tar emot synpunkter om dåligt belysning på vissa stråk där många går.

– Man har ett vanligt hyreskontrakt, men allting ingår, säger han.

Vid den efterföljande frågestunden dyker frågan om kostnad upp. Exakt hyresbelopp kan inte presenteras, men 8 000-8 500 kronor ses som en trolig hyra. En summa som den som ställde frågan anser vara så pass hög att många pensionärer inte kommer att ha möjlighet att bo i dessa lägenheter.

Göran Fältgren (S) informerar om satsningar på kultur och föreningsliv och Dessie Forsén berättar om det långsiktiga arbetet med detaljplaner för att förbereda för framtida bostadsbyggen. Därefter bjuds det på morotssoppa.