Vid senaste sammanträdet i kultur- och utbildningsnämnden var ärendet om bidrag till särskilda aktörer uppe som en punkt på dagordningen.

Till särskilda aktörer räknas aktörer som Region Östergötland tilldelat regionalt verksamhetsuppdrag och aktörer som i Statens kulturråds regleringsbrev tillhör gruppen "vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse".

– Vi har gått på förra årets siffror, säger Göran Fältgren (S), kultur- och utbildningsnämndes ordförande.

Vadstena-Akademien och Shakespeare på Gräsgården har beviljats bidrag.

– Det blir 500 000 kronor till Vadstena-Akademien och 350 000 kronor till Shakespeare på Gräsgården, säger han.