Vadstena kommun tecknade i november 2017 ett kontrakt med Miljöbyggarna Entreprenad AB som avsågs upprätta en ny förskola i Vadstena. Enligt kontraktet skulle arbetet ta 45 veckor och godkännas vid en slutbesiktning senast 20 december 2018. Prislappen var på drygt 33 miljoner.

Enligt kommunens beräkningar, och tolkningar av kontraktet, har de framställt krav på vite för 12 veckors försening vilket motsvarar knappt två miljoner.

Entreprenören menar att man agerat enligt kontraktet och på så sätt underrättat kommunen om hinder och på så sätt skjutit upp tidpunkten för slutbesiktning varför man motsätter sig vitet.

Anne-Li Stenström, fastighetsförvaltare på Vadstena kommun, stressar inte upp sig över den här tvisten.

– Det här är ju ett juridiskt efterspel naturligtvis, efter ett stort bygge där vi har blivit lite försenade i bygget och har kanske inte samma uppfattning om den förseningen som blev, säger hon.

Läget har kommit till en punkt där entreprenören har skickat en slutfaktura, á 3,3 miljoner, på det jobb de anser sig ha utfört på ett riktigt sätt. Av den fakturan håller kommunen på grund av oenigheterna inne med 2,8 miljoner.

Anne-Li Stenström berättar:

– Det finns några små punkter kvar som inte är uppfyllda enligt den kravlista vi har ställt. Men det här är något som vi sätter oss ner med dem i en slutförhandling. Det ska vi göra efter sommaren.

Att entreprenören skickade slutfakturan innan projektets slutförhandling krånglar till saker i onödan, men är något entreprenören har rätt att göra då slutbesiktningen är godkänd.

– Det var olyckligt att de skickade en slutfaktura innan slutförhandlingen är gjord. Då måste vi juridiskt sätt hantera den och bestrida den fakturan, och det är det vi har gjort emot dem nu.

Anne-Li Stenström har hopp om att nå en lösning.

– Förhoppningsvis kommer vi komma överens juridiskt sett om hur dem kvarstående punkterna tolkas och så vidare.

Om man inte kommer överens finns andra alternativ att ta till för att lösa tvisten.

– Skulle vi inte göra det kan det bli en civilrättslig tvist och gå till tingsrätt, säger Anne-Li Stenström.

Miljöbyggarna Entreprenad AB har erbjudits att kommentera ärendet men har via VD Lars Westin avböjt.