Enligt kommunallagen måste alla kommuner från och med 1 januari 2018 ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan ska protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna tillkännages efter att de justerats. Tidpunkten för protokollens publicering kommer att styra tiden för överklagande, vilket ger anslagstavlan en viktig rättslig funktion.

Den fysiska anslagstavlan i kommunhusets entré ersätts av den nya digitala anslagstavlan som finns på vadstena.se. I kommunhusets reception finns en dator som det också går att använda för att se anslagstavlan. På biblioteken finns även offentliga datorer som kan användas för den som vill ta del av anslagstavlans information.