Konsensus vill utveckla kommunen under tillväxtparollen "Mot 10 000 – till år 2030".

– Tanken är att vi ska ta fram en översiktsplan som tar höjd för fler än 10 000 invånare, säger gruppledaren Bengt-O Petersson (K).

Bostadsbyggande är alltså en högprioriterad fråga för partiet. Majoriteten tror att staden kan växa till 8 000 invånare. Konsensus tror dock på en större ökning.

– Ja, det gör vi. Framöver så vill vi forcera byggtakten. Det är väldigt viktigt för oss.

Därutöver så vill man satsa på kunskapshöjande insatser inom social sektor.

– Det måste göras satsningar på kompetensförsörjning. Jag tycker att det saknas i majoritetens budget, säger Bengt-O Petersson.

Konsensus tycker också att man ska försöka att upprätthålla standarden på befintliga idrottsanläggningar.

– Ishallen och simhallen måste underhållas framöver. Det har ställts krav på utökad larmfunktion i ishallen. Dessutom så måste ytskiktet åtgärdas i simhallen.

Partiet vill, för övrigt, utnyttja synergieffekterna som kommer från Lalandia-etableringen.

– Det gäller att anpassa sig efter vad som händer i omgivningen. Därför borde vi satsa på barnanpassade aktiviteter runtomkring i Vadstena, säger Bengt-O Petersson och fortsätter:

– Sedan är det också viktigt att ha ett bra samarbete med centrumhandeln. Det måste finnas bra shopping i kommunen.

Hur ser du på era möjligheter att påverka framöver?

– Ja, vi kan ju påverka om majoriteten plocka korn från vår budget. Tanken med att ta fram en komplett budget var för att visa hur vi hade jobbat om vi kommit till makten.