Förra valet var Konsensus en uppstickare och partiets medlemmar var orutinerade när det gäller kommunpolitik.

Hur påverkade det er när ni fick nio mandat i fullmäktige efter valet?

– Det påverkade oss oerhört mycket förstås. Vi hade räknat med tre fyra mandat i fullmäktige och att få fyra års lärtid. Nu blev det ju inte så.

De behövde lära sig att ifrån ord och termer som används i det politiska arbetet till hur en kommunal organisation fungerar.

– Det var hela paketet som vi skulle lära oss på en månad eller två. Det var en utmaning och vi tycker att vi axlade den rollen ganska bra. Men första månaden var ju bara chock.

Vid förra sommarens politiska kris rörande den dåvarande kommundirektören höll Konsensus länge fast vid att kommundirektör Tommy Nilsson skulle få vara kvar.

Det slutade med att K förlorade majoritetssamarbetet.

Hur ser du på Konsensus ställningstagande då och hur ser du på det nu?

– Vi ser det inte som att vi förlorade ett majoritetsarbete, vi såg att vi vann en oppositionsroll. Och det är jättestor skillnad. Vi vann möjligheten att se hur man arbetar i opposition. Hur svårt det är att vara ett oppositionsparti. Känna den här upplevelsen av att man kanske inte blir lyssnad på eller att man inte har samma tillgång till tjänstemän eller till information.

Menar du att det var en tillgång inför nästa val att ni har även den erfarenheten?

– Definitivt. Vi pratade mycket om det innan vi särade på oss. Vi tyckte helt enkelt inte lika i frågan om kommundirektören även om vi såg att det inte fanns någon fortsättning för honom eftersom alla andra partier hade gått ut och sagt att man inte hade något förtroende för honom. Vi hade ändå känslan av att det skulle krävas väldigt mycket av kommunen för att hitta en ny kommundirektör. Och så är det fortfarande så att människor kan göra fel, men det kan också vara så att man kan få nytt förtroende och en andra chans. Det här var nog en sådan fråga där vi trodde att man skulle kunnat arbeta vidare med den kommundirektören som var.

När Konsensus gick till val 2014 var marknadsföring av kommunen, ökat samarbete med andra kommuner, en vitaliserad demokrati och ökat bostadsbyggande partiets viktiga frågor.

Har ni nått fram med er politik inom de här områdena?

– Marknadsföring av kommunen tror jag har blivit helt annorlunda. Hemsidan är omgjord och turism- och näringslivsbolaget är bildat och det är ju en stor del i att kunna marknadsföra kommunen på ett annat sätt.

När det gäller ökat samarbete med andra kommuner kan hon inte säga huruvida det blivit bättre, men anser att kommunens närvaro på regionsträffar ökat.

Med vitaliserad demokrati menar Konsensus framförallt en mer levande dialog med medborgarna.

– Jag tror att vi som politiker varit mera närvarande än vad man upplevt förut och jag tror även att de andra partierna har känt av det här och blivit mer närvarande i sin roll så jag tror att det påverkat hela den politiska kåren i Vadstena.

När det gäller byggnation tycker hon att det gått bra och ger som exempel bostadsområden i Drottningmarken och Tycklingeområdet som bebyggts under den här

mandatperioden.

När ni blev valda var ni väldigt oerfarna när det gäller kommunpolitik. Har partiet påverkats av att ni fått rutin?

– Ja, det tror jag. Och framförallt under det året vi suttit i opposition. Jag har reagerat mycket på att mötesteknik inte fungerar. Det är lite djungelns lag när vi sitter på fullmäktige, säger hon och fortsätter:

– Rent kunskapsmässigt tror jag vi att vi vuxit otroligt mycket under det här sista året.

I samband med att Konsensus förra sommaren hamnade i opposition axlade Frida Edholm rollen som oppositionsråd.

Hur har förändringarna påverkat partiet och er politik?

– Det var egentligen ingen ny fråga när vi hamnade i opposition, säger hon.

Redan julen 2016 frågade Mats Wahrén henne om hon kunde tänka sig att ta över kommunalrådsrollen, men det passade inte med hänsyn till att hon nyligen tillträtt sin tjänst på Skänningeanstalten och hade relativt små barn.

– Det var helt enkelt fel tid just då, men sedan när det blev som det blev så kändes det naturligt. Då tvekade jag inte.

Hon berättar att det för partiet var ett naturligt led att föryngra politiken genom att hon klev in som oppositionsråd. Samtidigt har de fått andra yngre Vadstenabor som engagerat sig i partiet.

– Några är yngre än jag.

Julen 2016 kunde du inte tänka dig att axla en roll som kommunalråd. Ser situationen annorlunda ut nu?

– Ja, det gör den absolut. Det har gått ett och ett halvt år. Dels har mitt minsta barn blivit äldre och blivit skolbarn och jag har varit på min arbetsplats ett och ett halvt år till. Jag som person tror att jag vuxit ganska mycket under den tiden jag varit oppositionsråd.

Vilka frågor är viktiga för Konsensus inför det här valet?

– Framförallt vill vi genomföra det vi påbörjat som till exempel byggnationen av skolan och skollokalsprojektet.

Konsensus har startat en kulturgrupp som arbetat med kulturfrågor och dialog med kulturaktörer i Vadstena kommun.

– Det handlar inte bara om att dela ut pengar utan att det ska finnas en dialog och en struktur på hur vi bemöter föreningar i kommunen. Vi upplever att kulturaktörerna känner att de hamnat lite i skymundan. Det blir en viktig del att ta tag i under nästa mandatperiod.

Gång- och cykelväg till Nässja är något som Konsensus vill genomföra för att man ska kunna ta sig till området på annat sätt än med bil.

En översyn när det gäller föreningarnas ekonomi, behov av stöd och kostnader gentemot kommunen anser hon behövs.

– Det handlar mycket om att alla barn ska kunna vara med i en idrottsförening.

Har ni släppt frågan om AQ-hallen?

– Nej, ett aktivitetscenter för kultur- och idrottsföreningar finns fortfarande högt upp på vår lista. Att prata om AQ-hallen blir kanske lite för specifikt, men ett aktivitetshus vill vi ha.

Ytterligare en fråga som hon vi lyfta upp inför valet och kommande mandatperiod är arbetsmiljön i kommunen. En konkret åtgärd menar hon är att öka personaltätheten på kommunens äldreboenden.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?

– Vi har överhuvudtaget inte pratat så mycket om vilka vi kan tänka oss eller inte tänka oss att samarbeta med. Vi tänker nog i riktning egen majoritet. Det låter kanske inte klokt, men vi gör det.