Utlysningen är kopplad till 1%-regeln som innebär att för byggprojekt som uppförs för Vadstena kommuns räkning ska en procent av den totala budgeterade byggkostnaden avsättas.

– En procent av den totala byggkostnaden ska läggas på konstnärlig utsmyckning, säger Mathias Hult, stadsarkitekt i Vadstenakommun.

För det här byggprojektet motsvarar det cirka 250 000 kronor.

Artikelbild

| En procent av den totala byggkostnaden ska läggas på konstnärlig gestaltning.

Man vill involvera konstnärerna på ett tidigt stadium för att det ska bli bra och inte riskera att bli ett pliktskyldigt inköp av konst när bygganden är klar.

– Vår ambition är att få in det här så tidigt som möjligt i projekten, säger han.

När det gäller konstnärlig utsmyckning i förskolans innemiljö ska konstnären arbeta med akustiken och ljudabsorbenter.

– Den konstnärliga utsmyckningen ska vävas samman med funktionen så att man får mervärden i det här.

Artikelbild

| Stadsarkitekt Mathias Hult vill att konstnärer som ska jobba med den konstnärliga gestaltningen ska komma in i projektet på ett tidigt stadium.

Även när det gäller utemiljön vill man involvera konstnären tidigt. Utgångspunkten ska vara hållbarhet.

– Vi vill ha något som går att förena med verksamheten, säger han och fortsätter:

– Vi försöker ge konstnärerna ganska fria tyglar, men vi har de här parametrarna med miljömål och att det ska vara anpassat till skolmiljön. Vi ser att man gör något som kan användas i undervisningen och det kretsloppstänk som ska genomsyra den här förskolan.

Behörig att söka uppdragen ska vara professionell verksam konstnär med konstnärlig utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet. Konstnären ska ha haft tidigare uppdrag varav minst ett som rört utsmyckning i offentlig miljö.