Vadstena kommun har tagit fram en kulturarvsplan som ska beskriva Vadstena kommuns kulturarv. Genom kunskap och förståelsen ska kulturarvet kunna utvecklas, bevaras och användas.

Kultur- och utbildningsnämnden tog beslut om kulturarvsplanen vid senaste sammanträdet.

– Den är efterlängtad. Den har vi hållit på med i många år i Vadstena, åtminstone tolv år som jag känner till, säger nämndens ordförande Göran Fältgren (S).

Artikelbild

| Vadstena slott.

Redan 2012 fanns ett utkast framtaget på planen som då också var ute på remiss.

– Men sedan landade den aldrig då, så det är roligt att den kommer fram nu i alla fall, säger han.

Planen har tagits fram av kulturstrateg Maria Jönsson och Claes Westling har anlitats som konsult. Under processen har två medborgardialoger genomförts och allmänheten har kunnat skicka in synpunkter via e-post.

Kulturarvsplanen innehåller 13 prioriterade områden och insatser. Där nämns bland annat tillgänglighet till kulturarv, nätverk för museerna, uppmärksammande av jubileumsår och skyltning till och vid kulturarv.

Artikelbild

| Vadstena klosterkyrka.

Slutligt beslut om kulturarvsplanen ska tas i kommunfullmäktige.