Larmet om farligt utsläpp kom till räddningstjänsten vid 09.05. Enligt det ville kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet ha hjälp på med länsar på Lastköpingsgatan i norra Motala.

– Det var nån slags skum i vattnet vid koloniområdet, säger Nicklas Nyrén, operatör på Räddningstjänsten i östra Götaland.

– Räddnigstjänsten fick bistå med länsar för att situationen inet skulle förvärras och skummet driva ut.

Vid 09.45 kunde räddningstjänsten lämna platsen men kommunsens personal stannade kvar.

– Det rör sig inte om drivmedel, men vad det är för ämne vet vi inte. Miljö och hälsa har tagit prover.