Många kommuner låter delar av förskolepersonalen delta i Skolverkets Läslyftet som är kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik baserad på aktuell forskning.

Läslyftet i förskolan riktar sig primärt till förskollärare, men i Vadstena har även barnskötarna deltagit.

Förskolechef Katarina Österdahl anser att det är viktigt att samtlig personal får kompetensutveckling och att alla som jobbar med barnen har samma kunskapsgrund att stå på.

Artikelbild

| Böcker finns nu på flera platser i förskolan. Kokböcker i köket.

Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö 18.

– Där förtydligas undervisningsbegreppet. Vi är en tydligare del av skolan nu i och med den nya läroplanen, säger hon.

Läslyftet innehåller olika moduler.

– Vi valde "Läsa och berätta" som vår modul, säger Fia Pettersson, som är förskollärare på Förskolan Gullvivan och handledare för Läslyftet.

Artikelbild

| I sagopåsar finns rekvisita till olika sagor.

Vadstena kommuns förskolepersonal har under höstterminen och vårterminen träffats i samtalsgrupper för att lära sig mera, diskutera och planerat undervisning i verksamheten. Samtalsgrupperna har varit indelade utifrån hur gamla barnen man arbetar med är.

– Det är ju skillnad på att läsa en saga för en ettåring och en femåring, säger Anneli Mildh, förskollärare på Förskolan Blanka och handledare för Läslyftet.

Artikelbild

| Innehållet i sagopåsen till sagan "Petter och hans fyra getter".

Modulen "Läsa och berätta" består av flera delar.

– Vi har jobbat med högläsning, samtal om texter, berätta, läsmiljö och läsande förebilder, säger Fia Pettersson.

Artikelbild

| Sagor finns även utomhus numera.

Det har bland annat handlat om hur man ser på böcker och hur man läser såsom inlevelse och tonläge.

– Vi har alltid hållit på med att läsa och berätta, men det har utvecklat oss ett steg till när vi blivit medvetna om det, säger hon.

Språket vävs in i förskolans alla aktiviteter nu, både inomhus och utomhus. Ute finns sagor i form av inplastade sidor uppsatta och en sagohörna. Inomhus har man inte längre böckerna på bara ett ställe. Nu finns kokböcker i köksdelen och böcker om byggande där barnen kan bygga.

– Det kan också vara digitala verktyg med sagor, säger Katarina Österdahl.

Bland annat finns QR-koder som man kan använda för att ladda in en saga i en padda eller mobiltelefon.

Att alla personal fått samma kompetensutveckling anser de är bra för verksamheten.

– Alla har fokus på samma sak. Det är lättare att jobba vidare när alla vet vad man ska jobba mot, säger Fia Pettersson.