I ett medborgarförslag från i höstas föreslås parkeringsförbud för bussar i klosterområdet. Förslagsställaren anser att det under turistsäsongen är problem med att bussar parkerar i området trots rådande parkeringsförbud. Bussarna uppges också stå på tomgång långa perioder. Samhällsbyggnadsnämnden har haft ärendet uppe vid sitt senaste sammanträde.

Då klosterområdet är ett populärt turistmål måste turistbussar få släppa av och på passagerare där, men ska inte stå där längre perioder.

Vid Klosterhotellet är det skyltat med förbud mot att stanna eller parkera, men med hänsyn till synpunkterna i medborgarförslaget har nämnden beslutat om att extra skyltning om förbud mot tomgångskörning i området.