I förra valet gick Miljöpartiet i Vadstena från tre till två mandat i kommunfullmäktige.

Hur ser du på det?

– Det är lätt att lova väldigt mycket, men vi är ett parti som försöker att inte lova mer än vi kan hålla och miljöfrågorna är tuffa frågor att driva idag. De står ofta i konflikt med ekonomi och särintressen och inte minst med marknadskrafterna. Det är svårt att driva miljöfrågor och det går upp och ner i Miljöpartiet generellt sett och även här i kommunen.

Förra sommaren bildade Miljöpartiet och Moderaterna tillsammans med Socialdemokraterna en ny politisk majoritet efter att samarbetet mellan Socialdemokraterna och Konsensus spruckit på grund av ställningstaganden rörande den dåvarande kommundirektören.

– Det som hände är bara att beklaga. Det är aldrig bra generellt sett för en kommun att tappa en så hög tjänsteman. Så här kan det bli och vi hade ett bra samarbete i dåvarande alliansen, men när sedan fick vi frågan från Socialdemokraterna om vi ville gå med i majoriteten och då sade ju vi ja efter att ha diskuterat i vårt parti.

Samarbetet hade fungerat bra i den Gröna alliansen, men möjligheterna att nå ut med sin politik ökade i och med majoritetssamarbetet.

– Så det var ju dumt att inte ta den möjligheten, säger han.

Inför förra valet sade ni att er viktigaste fråga, förutom miljöfrågorna, var att förändra den lokala demokratin. Hur har det gått med det?

– Nu sitter vi ju i majoritet. Jag värdesätter dialogen snarare än partiboken. Det är min stora mission i majoriteten och i kommunstyrelsen att se till dialogen.

S och M kan komma till ett möte med ett i princip färdigt förslag, förklarar han.

– Och vi kommer som ett oskrivet blad och vi för en dialog med sossarna och moderaterna. Det har aldrig varit någon schism eller några motsättningar och det är ju glädjande.

Bostadsbyggande vara en annan valfråga inför förra valet.

Vad tycker du om det som hänt sedan dess?

– Det är på tok för långa processer, allt ifrån lagstiftning, lagar som ska reglera bostadsbyggandet, detaljplaner och överklaganden. Det var ju tragiskt det här med Asylen, att vi inte fick bygga där. Men demokratin ser ju ut så. Jag tycker spontant att det tar för lång tid alltså. Jag skulle vilja att det gick fortare och att det händer mera.

Sedan förra sommaren har MP suttit i majoritet tillsammans med de betydligt större partierna S och M. Han tycker att partiernas representanter kompletterar varandra bra.

– Jag är nog den som är orädd och vågar ifrågasätta och ställa frågor.

I den politiska majoriteten har de kunnat få med miljöfrågor integrerade i punkterna som presenterades som handlingsprogram för majoriteten när den bildades förra sommaren.

Vilka är viktiga frågor för Miljöpartiet i Vadstena inför det här valet?

– Vi har i år valt att gå till val på fyra frågor. Tidigare år har vi haft många fler.

Inför årets val är frågorna demokrati, miljö, landsbygd och mångfald.

– Jag tycker att demokratin måste förnyas. Den parlamentariska demokratin är lite för huggen i sten. Jag har inget bra alternativ ska jag ju säga, men frågan är om man ska försöka förnya input till politiken och output från politiken och ha mera dialog. Det är inte bra som det är att folk tror att vi sitter i kommunhuset och beslutar jättemycket och har höga arvoden. Det gagnar inte folkengagemanget i politiken så att säga och det är nog en av orsakerna till att de yngre inte står i kö direkt för att anmäla sig till våra politiska ungdomsförbund.

Han skulle vilja att systemet förändrades så att även oppositionspartiernas representanter på enklare sätt skulle kunna få vara med och bidra till dialogen i olika frågor.

– Man skulle kunna vara lite mer frikostig när det gäller dialogen och samtalet. Det är bättre att vi har dialogen med oppositionen här än att det sker via media exempelvis i form av insändare, säger han.

När det gäller landsbygden vill MP se en förändring som innebär att man inte skiljer på Vadstenas tätort och landsbygd utan att man eftersträvar att se det som en helhet.

– Frågan eller politiken mår inte bra av att det blir vi och dom. Vi måste komma ifrån det tänket. Alla måste ges bra förutsättningar oavsett var man bor, säger han.

Miljöfrågorna har hela tiden varit hjärtefrågor för partiet.

– Vi har drivit frågan att vi skulle vilja ha en miljöekolog, en tjänst i kommunen som har glasögonen på miljön.

Eftersom miljölagstiftning är ett komplicerat område anser han att det behövs expertkunskap för att miljöperspektivet ska kunna integreras i alla andra frågor, beslut och verksamheter i kommunen. En möjlig väg skulle vara att dela en sådan tjänst mellan Vadstena, Ödeshögs och Mjölby kommuner.

– Konkret tycker jag att Vätternfrågan och de klassiska miljöfrågorna med solceller och hållbarhet är viktigt och det ska vi värna om att det ska bli bättre.

Fjärde valfrågan är mångfald.

– Vi har valt att kalla den mångfald. I den mångfaldsfrågan så ligger detta med vår invandring.

Jämfört med många andra kommuner har Vadstena inte haft särskilt stor andel som kommit till kommunen.

– Vi vill göra politik av det här och berätta att så här har det ju sett ut i tusentals år. Sverige är inte svenskt på det sättet. Det har ju varit en ständig invandring på grund av religion, krig och politik. Vi vänder på det. Mångfalden är en tillgång.

Mångfald kan även innebära att MP vill titta på möjligheter till kollektivboende och tillgång till olika typer av mat ser han också som en mångfaldsfråga.

Tommy Kennberg hymlar inte med att han efter valet skulle vilja fortsätta det samarbete som nu pågår i den nuvarande politiska majoriteten.

– Vi har visat på ett bra resultat i den nya majoriteten ihop med sossar och moderater. Jag tycker att de båda partierna behöver ladda sina partier med miljöfrågorna och det är vårt förstahandsfokus.

I övrigt skulle Miljöpartiet kunna tänka sig att samarbeta med alla partier som nu finns i fullmäktige.

– SD vill jag inte samarbeta med om de kommer in, det kan jag direkt säga.

Vänsterpartiet skulle han vilja ha med mera och tycker att de borde fått en plats i kommunstyrelsen.

Om ni efter valet hamnar i ett nytt majoritetssamarbete, hur märker Vadstenaborna att ni sitter vid makten?

– Miljöfrågorna kommer att synas.