I ett medborgarförslag från personal på Vätterngården framförs önskemål om bänkar och bord nedanför kolonilotterna så att de boende på Vätterngården ska kunna sitta ute och njuta av naturen.

Kommunfullmäktige överlämnade i april ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Under hösten kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja ett arbete med att utveckla Birgittastranden för att skapa ett trivsamt rekreationsområde. Då ska hela området utredas, men i väntan på det har samhällsbyggnadsnämnden bifallit medborgarförslaget och bänkar och bord, som även är tillgängliga för allmänheten, har redan ställts dit.