Samhällsbyggnadsförvaltningen i hade av samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheten till en tillgänglighetsanpassad badbrygga vid hamnpiren eller i anslutning till Hamnparken. Förslaget presenterades för Statens fastighetsverk (SFV) som nu inkommit med ett skriftligt yttrande där de säger blank nej till detta. Motiveringen lyder: "SFV anser att de föreslagna byggnationerna i form av bryggor intill den östra hamnpiren kommer att negativt påverka den visuella upplevelsen av Vadstena slott, hamnpiren och Hamnparken."

SFV kommer därför inte lämna tillstånd för att bygga bryggor vid hamnpiren eller utanför Hamnparken.