Vid tre olika tillfällen under senare år har Vadstena kommun fått in medborgarförslag om att bygga hundrastgårdar. Ett av förslagen önskar en hundrastgård i Borghamn, ett annat förslag vill ha hundrastgård i anslutning till koloniområdet och ett tredje förslag vill att två nya hundrastgårdar byggs i Vadstenas tätort.

Kommunstyrelsen vill istället att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att söka en samtalspartner i hundägarfrågan.

– Att hundägarna organiserar sig så att det finns en medpart att samtala med i dessa frågor, säger Peter Karlsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Slutgiltigt beslut om dessa tre medborgarförslag tas i kommunfullmäktige.