Utifrån att riksdagen troligen kommer att anta en ny lag rörande förenklad biståndsprövning, för äldre personer i behov av begränsad mängd hemtjänst, har Vadstena kommun nu tagit fram riktlinjer för hur denna förenklade biståndsbedömning ska ske.

– Man vänder sig direkt till hemtjänstgruppen så kan man få hjälp i sådant som vi bedömer som mindre ärenden, säger socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S).

Personer som är över 75 år blir beviljad hjälp från hemtjänsten med upp till 75 timmar i månaden genom denna förenklade biståndsbedömning. Personer som är under 75 år eller personer som behöver hemtjänst mer än 100 timmar i månaden biståndsprövas som tidigare.

Artikelbild

| Poolerna inom den sociala enheten avvecklas och vikariehanteringen tas över av bemanningsenheten.

Socialnämnden antar riktlinjerna för att kunna komma igång snabbt.

– Vi antar riktlinjer som gäller under förutsättning att lagen antas.

Vadstena kommun är tidig ut med riktlinjer.

– Jag tror vi är en av de första kommunerna som gör det, säger Gustafsson.

Nya arbetssättet ska förenkla.

– Man underlättar administrationen och man underlättar för den som vill ha hjälp, säger han.

Så som det fungerar i dagsläget krävs större utredningar och prövning av rätten till bistånd även då hjälpbehovet är litet. Men en förenklad biståndsbedömning ska det bli effektivare.

– Man kan alltså få hjälp direkt.

Många behöver bara fåtal timmar hjälp via hemtjänsten till att börja med.

Den nya lagen förväntas börja gälla den 1 juli och då ska även kommunens riktlinjer träda i kraft.