Merparten av takmålningarna i Örberga kyrka är utförda av den så kallade Risingemästaren under början av 1400-talet. Målningarna kalkades senare över. På 1880-talet tvättades en del av målningarna fram och i takvalvet i kyrkans mittkors fylldes målningarna i och förstärktes av konstnären Jakob Silvén. På den tiden var det i sin ordning att måla i gamla kyrkomålningar, något som idag inte skulle vara möjligt.

Just nu rengörs och restaureras just den delen av tre konservatorer från Östergötlands museum.

Med hjälp av en deg bestående av vetemjöl, kopparsulfat och soda rengörs ytorna från damm, smuts och sot. Djupa sprickor lagas med kalkbruk och där det flagar stabiliseras putsen med injektionsbruk. Lagningar tonas sedan in för att smälta in i omgivande måleriet.

Artikelbild

| Kyrkvaktmästare Viola Rickardsson och fastighets- och kyrkogårdschef Pär Martinsson visar de medeltida målningar som förstärktes under 1880-talet.

– Det är ju ett kulturarv det som gjordes på 1800-talet också. Det är viktigt att ha det kvar, säger kyrkvaktmästare Viola Rickardsson.

Resterande överkalkade målningar togs fram på 1930-talet av konservator Sven Sundbaum.

Restaureringsjobbet ska göras under en månad och vara klart till den 26 maj. Att det är bråttom att få det klart och få bort byggnadsställningarna beror på att flera vigslar sedan länge är inbokade i kyrkan.

– Det här är den stora vigselkyrkan, säger Viola Rickardsson.

Artikelbild

| Pär Martinsson berättar att det idag inte skulle vara tillåtet att förstärka medeltida kyrkomålningar.

Vad slutsumman för rengöring och restaurering landar på vet man inte, men statligt stöd i form av kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad för 90 procent av kostnaden.