Första etappen av Storgatans stenläggning blev klar i somras.

– Det flöt väl på ungefär som vi tänkt oss. Det var bara att materialet vi beställt tog lite längre tid innan vi fick hem det, men nu finns ju allt material hemma, säger Mikael Lilja, driftsingenjör på Vadstena kommun.

Sträckan som nu ska stenläggas är från Helgeandsgatan förbi Stora torget och fram till Strågatan.

Artikelbild

| Klart. Storgatans första etapp av stenläggning blev klar i somras.

– Utseendemässigt kommer det se likadant ut med ränna i mitten och granithällar på varsin sida om rännan och smågatsten mot hussidorna, säger han.

Det kommer att bli markvärme hela vägen upp och man inleder arbetet med att schakta för detta.

Näringsidkare som berörs är informerade.

– Så de är medvetna om att det är på gång där.

Artikelbild

| Utseende. Även etapp två får en ränna med spetsmönster och granithällar på sidorna.

Sträckan kommer inte att stängas av alls under pågående arbete, men det kommer vara lite besvärligare att ta sig fram.

När man grävt förbi en entré läggs en gångbro ut så att butiker ska vara tillgängliga under pågående arbete.

– Vi har satt som mål att vi ska försöka vara färdiga till början av december. Att det ska vara färdigt till julhandeln kommer igång, säger Lilja.