Den 23 september 2017 genomförs Vadstena Pride för första gången och inför detta välkomnas alla som vill engagera sig till ett möte i Medborgarsalen i Rödtornet. Mötet är den 23 augusti klockan 18.00.

Kommunen hoppas att Vadstena Pride ska fungera som en katalysator för en positiv samhällsutveckling och syftet är att öka kompetensen kring hbtq (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och hbtq-personers livssituation. Vadstena kommun har som övergripande mål att vara en jämlik och inkluderande kommun som är fri från fördomar och diskriminering.

Kommunen välkomnar alla aktörer - föreningar, kulturaktörer, näringsliv, skolor och andra sammanslutningar - som står bakom människors lika värde att delta.