Tidigare har möjligheten till rådgivning för konsumenter endast erbjudits två timmar varannan vecka. Men i och med det nya avtalet, som är tecknat tillsammans med Motala kommun, har Vadstenaborna nu möjlighet till daglig hjälp och då via telefon.

"Vi ökar förhoppningsvis kvaliteten då våra medborgare får ta del av Motalas upparbetad kompetens och tillgång till mer omfattande information inom detta område, säger kultur- och utbildningschef Kristina Lohman på Vadstena kommuns hemsida.

Via konsumentrådgivningen kan invånare få hjälp vid reklamationshantering, rådgivning vid tvister, information om rättigheter och skyldigheter samt allmänna råd före köp.