Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om att införa ett digitalt bokningssystem där föreningsaktiva och andra kan se vilka tider som finns tillgängliga att boka i kommunens gymnastiksalar och idrottshall. Beslutet fattades utifrån ett medborgarförslag från i november förra året.

– Det är väldigt positivt. Det är ju en god sak att det blir enkelt för medborgarna. Även om vi inte kan ta steget fullt ut så att man kan boka från nätet så kan man ändå se vilka tider som är lediga, säger kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).

En ytterligare förbättring av bokningssystemet är planerad.

– Det är att man som förening ska kunna gå in och ändra kontaktuppgifter och andra saker själv och slippa att gå via en tjänsteman på kommunen, säger han.

Nu ska man själv kunna gå in och ändra uppgifter om vilka som sitter i styrelsen, adressuppgifter och annat.

Vid sammanträdet beslutades om att det nya digitala systemet ska vara infört senast till höstterminen.

– Men förhoppningsvis går det snabbare, säger han.