– Vårt mål är att seniorer ska få en samvaro. Då kan vi på sikt undvika ofrivillig ensamhet och behovet av att söka stöd i vården, säger Jane Råsten, ordförande i socialnämnden.

Lena Bergquist är projektledare och i Västmanland, Uppsala och Jönköpingsregionen är projektet i gång.

– När de äldre får känna att de är i ett sammanhang, uppskattar de tillvaron mer. Man har sett stora framsteg i psykisk såväl som fysisk hälsa hos de deltagande i Samtalsgrupp Senior, säger Lena Bergquist.Att kommun och verksamheter samarbetar är viktigt för att projektet ska hållas vid liv.

Artikelbild

| Lena Bergquist projektledare för Samtalsgrupp- Senior.

– Samverkan är viktigt för att Samtalsgrupp Senior ska kunna fortsätta som en trygg plats för återhämtning och inspiration. Som kommun kan man bidra med lokaler och kaffe. Folkbildningen, i form av till exempel studieförbund, kan bidra med administration och utbildningar, säger Bergquist och fortsätter:

– Pensionärsorganisationer kan bidra med informationsspridning. Region Västmanland har gått in med en mindre summa till samtalsgruppsledarna. Man tror på konceptet.På broschyren står det: "För dig som söker inspiration i vardagen".– Broschyrer kommer finnas på vårdcentraler och även delas ut av hemtjänsten. Information kommer finnas på kommunens hemsida, säger Désirée Svanberg, socialchef. I september uppskattas projektet vara igång. – Vi kommer bidra med våra resurser och tanken är att utbilda nya samtalsledare i augusti. Det hela bör kunna startas upp i september, avslutar Lena Bergquist.