I ett medborgarförslag till kommunen föreslås att en lyftanordning för personer med rörelsehinder placeras i hamnen för att underlätta och möjliggöra för dessa personer att ta en båttur. Selen som används till liften kan enligt förslagsgivaren lånas ut av kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med Askersunds kommun som har en sådan lyftanordning. Kostnaden uppskattas till minst 250 000 kronor.

– Det är ganska svårt att bygga en sådan där. Det måste förankras och den kommer att vara i vägen. Eftersom det ska byggas en ny servicebyggnad i hamnen, som kommer ligga ungefär där den gamla ligger, så kan man sätta den på den byggnaden och förankra den, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lars Öhman (M) och fortsätter:

– Dessutom är det så att när någon ska lyftas upp eller ned så ska det ske under kontroll och då är det lämpligt att det är den som är hamnkapten som har nyckeln till den så att det sker under viss kontroll.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att kommunledningens förvaltning ska få uppdraget att ta fram en behovsanalys och ett kostnadsförslag inom ramen för projektet för ny gästhamnsbyggnad.

Vadstena kommun och Statens fastighetsverk påbörjar i närtid projekteringen av den nya gästhamnsbyggnaden och frågan om lyftanordning får tas in i samband med det.

– Då är det fråga om ett samarbete med Statens fastighetsverk som vi får göra, säger han.