"Trafiktempot på Hovsvägen och delvis även Borgmästaregatan skrämmer oss". "Det bor mycket barn på gatan och folk kör som galningar". Citaten kommer från skrivelser som Vadstenabor gjort till kommunen angående trafiksituationen. I båda fallen önskar man att kommunen ska sätta upp trafikdämpande åtgärder som exempelvis någon form av fartgupp. I sitt svar skriver kommunens tjänstemän att man får in flera ärenden där boende önskar fartdämpande åtgärder på olika gator, men att man ska titta på läget och se om det är motiverat att prioritera åtgärder på de aktuella gatorna.