Den 18 december presenterades de riktlinjer som tagits fram och som ska göra det möjligt att för de ensamkommande som blivit 18 år, och ännu inte fått sina asylärenden prövade, att bo kvar i kommunen. Riktlinjerna presenterades samma kväll i Rödtornet på ett möte om de ensamkommandes situation.

– När vi var på mötet var jag övertygad om att det handlade om att de skulle få vara kvar på Hagabo. Jag känner mig lurad, säger oppositionsrådet Frida Edholm.

– Det gör jag också, säger Dag Källman som är den som på allvar lyfte frågan under den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige sammanträde i slutet av november.

Hans avsikt från början var att man i kommunen skulle hitta en lösning där de ungdomar som bor på HVB-hemmet Hagabo skulle kunna beredas möjlighet att vara kvar genom att slussas in i det stödboende som finns i huset.

Båda är övertygade om att de allra flesta, som var på mötet i Rödtornet, uppfattade det som att riktlinjerna innebar att ungdomarna inte skulle behöva lämna Hagabo.

– Jag gick upp och gratulerade ungdomarna som satt där, säger Källman och fortsätter:

– Men nu är ångesten tillbaka hos dem.

I förra veckan skjutsades de första fyra ungdomarna som omfattas av riktlinjerna ner till Borghamn, till Sjöhaga som tidigare var HVB-hem. Tanken är att de ska resa med skolbussen till skolan, men Dag Källman har fått upplysningar om att ungdomarna inte fick åka med bussen eftersom den var fullsatt redan.

– Så det har redan fallerat, säger han.

För att kunna åka till Vadstena finns anropsstyrd trafik, som kostar 60 kronor tur och retur Borghamn-Vadstena. Till mat, resor och förnödenheter får ungdomarna 71 kronor per dag.

– Det är ju inte hållbart på något sätt, säger Frida Edholm.

Ungdomarna har sina kompisar på Hagabo.

– Det är deras enda nätverk i Sverige, säger Källman.

Riktlinjerna som togs fram skrevs på av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna. Konsensus och Vänsterpartiet fanns inte med trots att det var representanter för dessa partier som drivit frågan i debatten på fullmäktige. Den politiska majoriteten hänvisade till att det berodde på att de partier som fanns med hade kontaktat majoriteten själva.

Frida Edholm kan visa på mejlkonversation som Konsensus haft i frågan och Dag Källman befann sig i kommunhuset då riktlinjerna just hade tagits fram, men informerades inte. Båda påpekar att de vill lägga den frågan bakom sig och fokusera framåt.

– Vi kommer att kämpa för att ungdomarna ska få vara kvar på Hagabo, säger hon.

De ungdomar som redan flyttat till Borghamn hoppas hon ska kunna beredas plats inne Vadstena, kanske på gymnasieskolans elevhem.

Man kan inte bo på HVB-hem om man inte har ett biståndsbeslut för det, men de båda anser att det måste gå att se över det juridiska för att göra det möjligt för de som nu bor på Hagabo att kunna slussas in i stödboendet när de blir 18 år. De vill få till en komplettering eller revidering av riktlinjerna så att inga fler ungdomar ska behöva lämna Hagabo och tryggheten där.

– De behöver få stanna till besluts- och överklagandeprocessen är klar, säger Källman.

Han kommer att hålla kontakten med socialnämndens ledamöter och samtidigt ta fram information för hur man i Linköpings kommun löst det för den här gruppen ensamkommande.

– Man är så fixerad på pengarna. Vi i Konsensus kommer att ställa frågan om varför man inte kan använda de 12 miljoner som finns, säger Frida Edholm.