Våren 2018 lämnade Anders Agnemar (C) in en motion med förslaget att kommunfullmäktiges sammanträden skulle webbsändas.

Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att utreda frågan och sammanfattar med att medborgarsalens teknik inte tillåter webbsändningar, att en investering i nödvändig teknik inte finns med i budgeten för 2019 eller i budgetplanen för 2020 och 2021. Förvaltningen bedömer att de videsammanfattningar som görs av sammanträden är mer ändamålsenliga och moderna och anser att det inte kan bli aktuellt att webbsända fullmäktiges sammanträden i närtid. Politiska majoriteten ville avslå motionen om webbsända sammanträden.

Ärendet var uppe till beslut vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige.

– Här menade flera i minoriteten att man inte behöver ha så stor ambitionsnivå att man gör det hela till ett program som man sedan kan söka i för att specifikt kunna titta på särskilda ärenden. Man tänkte sig att det kan vara i en enkel form där man i princip bara sänder ut det hela via internet med hjälp av enklast möjliga medel, säger Arne Sjöberg (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Johan Lindell (K) ville testa att filma under kommunfullmäktige med hjälp av en ipad.

– När ärendet var uppe talade jag om att jag skulle testköra, säger han.

Inspelningen gjorde han i första hand för eget bruk för att kunna testa kvaliteten när man filmar med enklare medel.

– Jag provade att filma och det gick bra. Jag provade också en annan variant och kopplade in på mickarna och då blev det ju bättre ljud. Så med den tekniken, med ipad och inkoppling till speakersystemet, så är det fullgod kvalitet som komplement, säger han.

Han anser att webbsändningarna kanske inte heller behöver vara direktsända utan att det har ett värde att kunna följa det i efterhand och ta del av olika ståndpunkter, något som inte framgår av ordförandes sammanfattning av fullmäktige eller nämndsammanträden.

– Jag tyckte att det var en tunn utredning och yrkade på återremiss så att man kan göra en grundligare utredning, säger han

Efter diskussion togs ett beslut i ärendet.

– Det slutade i en minoritetsåterremiss som innebar att man ska titta noggrannare på om det finns enklare och billigare alternativ än den lite mer påkostade och redigerade version som förvaltningen tycker att man borde ha om man ska sända ut kommunfullmäktiges möten på nätet, säger Arne Sjöberg.