Vad är allemansrätten? Vilka växter och svampar går att äta? Hur går scouting till?

På söndag anordnar Sveaskog och Scouterna en gemensam skogsdag i Ekopark Omberg. Syftet är att locka nyanlända och andra som normalt inte tar sig ut i skogen och ge dem en introduktion i natur och friluftsliv.

Deltagarna får bland annat testa att göra upp eld, knyta knopar, sätta upp vindskydd och vandra ihop. 

För den som inte kan ta sig till Omberg på egen hand finns möjlighet att ta gratisbuss från Mjölby resecentrum.