Genom ett e-postmeddelande har en boende på Parkgatan vänt sig till Vadstena kommun och undrar om träden verkligen ska beskäras så lite som man nu gör.

Stora döda grenar har ramlar ner från träden i samband med blåst och brevskrivaren menar att det bara är tur att inte någon blivit skadad. Därför förväntade sig boende på gatan att träden skulle beskäras rejält nu.

Enligt brevet till kommunen har det dessutom blivit en invasion av råkor som valt att bygga sina bon i träden. Detta menar boende på gatan är både störande och en sanitär olägenhet då fåglarna släpper sin spillning på uteplatser, altaner och bilar varje dag.

Artikelbild

| Parkgatan.

I brevet till kommunen framförs också synpunkten att träden är för stora för en så pass liten gata som Parkgatan och att det därför skulle planteras nya mindre träd som bättre passar in i området.

Driftsingenjör Mikael Lilja har svarat på brevet och håller med om att det tagits väldigt lite på träden. Han meddelar också att han kommer att boka in en ny besiktning av träden då även länsstyrelsens representanter ska bjudas in.