Vadstena Turism och Näringsliv sökte pengar till ett projekt för "hållbar turismutveckling", ett projekt som riktar sig till "företag och föreningar i kommunen som vill utveckla turismverksamhet och stärka sin internationella marknadsföring genom samarbete under ett gemensamt platsvarumärke", som det uttrycks i ett pressmeddelande.

Leader Folkungaland har beslutat att det kommunala bolagets projekt ska prioriteras och Jordbruksverket har beviljat pengarna, 869 000 kronor.

Det rör sig om ett projekt där ett flertal länder är involverade. Det handlar om att skapa nätverk och att samarbeta, bland annat genom att skapa paketerade turismprodukter och främja marknadsföringen inom nätverket.

Artikelbild

| Vadstena ska samverka i ett turismprojekt.

– Lokalt avser vi att samordna våra insatser med den regionala strategin och Tillväxtverkets satsning "Hållbar produktionsutveckling", säger Jessica Hallros, vd på Vadstena Turism och Näringsliv och projektledare.

Hon ser möjligheter för de aktörer som vill utvecklas genom samarbete att få stöd genom projektet.