I PRO Vadstenas lokal i källaren på Wasagården träffas representanter från PRO Vadstena, PRO Östgöta dal, SPF och SKPF för att diskutera viktiga frågor inför valet och för att planera inför den politikerutfrågning som föreningarna gemensamt ska genomföra den 16 maj.

På nationell nivå finns en fråga som är viktigare än alla andra.

– Den största frågan för oss är att pensionerna är för dåliga. Pensionerna måste upp så att folk kan klara sig, säger Lars Karlsson, ordförande i PRO Vadstena.

Artikelbild

| Planering. Kaffe och diskussion om valets viktigaste frågor när politikerdebatt planerades.

En annan viktig fråga är att tandvården ska omfattas av högkostnadsskyddet. Den frågan jobbar man med att lyfta inför riksdagsvalet.

På lokal nivå är det andra frågor som diskuteras. En viktig fråga som pensionärsföreningarna är Vadstena är överens om är behovet av att det byggs hissar i befintliga flerbostadshus i kommunen. Flera äldre skulle då kunna bo kvar hemma längre.

– Vi tror att det skulle underlätta mycket om man fick hissar i andra hus, säger Lars Karlsson.

En annan fråga som föreningarna är överens om är vikten av att ta vara på den teknik som finns. Lås som gör det möjligt för hemtjänsten att ta sig in med hjälp av mobiltelefon istället för att hantera en massa nycklar är en typ av teknisk lösning som skulle vara bra. Övervakningskamera hos de äldre som behöver tillsyn nattetid, och som själva föredrar den lösningen, skulle innebära att många skulle slippa bli väckta av att en person kommer in i sovrummet.

Titthål, så kallat dörröga, som finns på ytterdörrarna är för många äldre ett problem i sin nuvarande form.

– En med rollator eller rullstol kan inte se ut genom det, säger Jonny Brorsson.

Numera finns tekniska lösningar med kamera och digital display, en lösning organisationernas representanter skulle vilja se mera av.

Att kunna se vem som är utanför dörren är en form av trygghet. En annan trygghetsfråga är gatubelysningen utomhus som de flesta av dem är överens om är för dålig. Dels upplever många att den belysning som finns är svag och dessutom saknas belysning på vissa platser. Busshållplatsen vid brandstationen är ett exempel på plats som behöver belysning.

– Där är det precis kolsvart, säger Bosse Larsson.

De konkreta frågorna är viktiga på lokalnivån, men viktigast av allt är att ha inflytande.

– Vi vill vara med när de gör någonting, säger Lars Karlsson.

De vill att kommunala pensionärsråden, KPR, i högre grad ska få vara med redan på planeringsstadiet vid förändringar i Vadstena kommun.

Pensionärsorganisationerna som helhet anser de borde få fungera som en remissinstans, inte minst med tanke på att åldersgruppen 65+ utgör en tredjedel av Vadstenas totala befolkning.

De vill också att proportionen av 65-plussare i kommunen ska avspegla sig i antalet valbara kandidater till kommunfullmäktige när det är dags får val.

Mindre frågor som diskuteras vid det gemensamma mötet är önskemål om ett utegym och att man skulle vilja ha tillbaka gratisbussen som fyllde en socialfunktion för många.

En större och allvarlig social fråga lyfts också.

– Ensamheten och att många sitter ensamma är en viktig fråga som vi behöver arbeta med, säger Lars Karlsson.

Väntjänsten finns, men det räcker inte, menar de. De ser ingen konkret lösning på problemet, men vill jobba med frågan.

– Vi måste fundera på hur vi kan komma åt det, säger han.