Den 12 april i år tecknades ett markanvisningsavtal mellan Vadstena kommun och Wadköpingshus AB. Byggföretaget ville då bygga radhus i Vadstena, men har nu valt att inte gå vidare med de planerna.

– Det är inga oklarheter, de har bara valt att inte fullfölja, säger mark- och exploateringschef Per Hallin.

Företaget hade planerat att bygga radhus, men processen hade inte kommit längre än till anvisning av mark och nu har de valt att inte gå vidare.

– De avbröt innan de började, kan man säga, säger Per Hallin.

I och med detta är markanvisningsavtalet inte längre giltigt och kommer därför inte att tas upp för godkännande i kommunstyrelsens arbetsutskott eller i kommunfullmäktige.