Vadstena kommun håller på att se över de lokala ordningsföreskrifterna och förslaget är nu ute på remiss. Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig och har bland annat synpunkter på de områden där allmänheten tillåts att dricka alkohol utomhus.

– Vi tycker att man ska få dricka alkohol längs hela Birgittastranden. I dag säger reglerna att man får dricka alkohol på vissa delar, men inte på andra, säger Desirée Forsén (S), nämndsordförande.

Varför vill ni utöka området?

– Folk sitter där ändå och då vill vi förenkla regelverket. Det är inte så att vi vill inbjuda till att man dricker mer alkohol, säger hon.