Vid valet 2014 gick Centerpartiet i Vadstena från tre till två mandat i kommunfullmäktige.

Hur ser du på det?

– Ett misslyckande förstås. Det är ju ett betyg på vad vi gjort mandatperioden innan. Något gjorde vi fel. Vadstenaborna tycker jag visade ganska tydligt att de var missnöjda med politiken eftersom Konsensus kom fram så starkt.

Artikelbild

| Camilla Westling (C).

Förra sommarens politiska kris rörande den dåvarande kommundirektören ledde till att M och MP lämnade den gröna alliansen som innan dess varit en politiskt stark opposition.

Hur har det påverkat Centerpartiet?

– Det blir ju svårare när man är en så liten minoritet. När man är ett litet parti i minoritetsställning krävs att man har ett gott samarbete med andra politiker och där blev det ju svårt. Vi har svårare att föra fram våra frågor helt enkelt. Det blev ju konsekvensen, men vi har hållit ihop med KD och Liberalerna och det samarbetet tycker vi har fungerat väl.

Inför förra valet sade Centerpartiet att byggande i Asylen, Siloområdet och Borghamn var viktiga frågor.

Artikelbild

| Camilla Westling (C).

Hur tycker du att det gått så här fyra år senare?

– Vi gick ju in med förhoppning att frågan om Siloområdet skulle lösas. Det har det ju inte gjort och där är min upplevelse att alla partier och tjänstemän är eniga om att man vill ha till en lösning. Det är ju ett misslyckande att man inte kommit längre där, säger hon och fortsätter:

– Asylenprojektet är också en besvikelse att det gick som det gick. Nu kan vi inte göra något åt det.

I december förra året sade Mark- och miljööverdomstolen slutligt nej till byggande i Asylenparken och beslutet är inte möjligt att överklaga.

I Borghamn däremot har det börjat hända en del.

– När det gäller Borghamn har vi kommit långt. Där ligger en ny detaljplan i tuben och det är många som är intresserade. Det ser jag med tillförsikt på att det kan bli något bra där.

Varken hon eller partiet var medvetna om att så få detaljplaner var klara och att arbetssituationen på samhällsbyggnadsförvaltningen var ansträngd.

– Man har förstärkt samhällsbyggnadssidan så att de har mer personal. Man har anställt och nu ser vi bra resultat av det.

För fyra år sedan var satsning på skollokaler en viktig fråga för Centern. Vad säger du om det?

– Det är jättetråkigt att man kasserade det projekt som pågick förra mandatperioden. Det trodde Centern verkligen på, dessutom var det i dialog med personal på skolan. Det kändes tråkigt när den nya majoriteten kastade den planen i soptunnan.

Hur har Centern påverkat politiken i Vadstena sedan valet 2014?

– Inte så mycket som vi skulle vilja naturligtvis. Så är det ju när man sitter i minoritetsställning att man inte får gehör för allt man vill.

Nedläggningen av Rogslösa skola ser hon som ett nederlag.

– Där kämpade vi hårt för att den skulle få vara kvar.

Men hon tycker att Centern ändå kunnat påverka på vissa områden.

– Storgatan är ett sådant exempel. Det är ett Centerförslag från början att man skulle ha uppvärmning i Storgatan på vintern. Det har blivit jättebra. Det är vi stolta över.

En annan sak som gjort henne stolt under den innevarnade mandatperioden är hur Vadstenapolitikerna gemensamt och snabbt lyckades lösa situationen för de ensamkommande ungdomar som fyller 18 år innan deras asylärenden prövats.

Inom Centerpartiet har en del förändringar gjorts. Bland annat har Camilla Westling tagit över ordförandeskapet i partiet.

Hur har det fungerat att förnya och föryngra när det är många i partiet som varit med i Vadstenapolitiken väldigt länge?

– Vi har inte kommit så långt än. Det är ju bara ett halvår så jag håller på att bli varm i kläderna kan man säga. Vi har en del planer på hur vi ska nå ut mera och hur vi ska locka flera unga att engagera sig i politiken.

Får du stöttning inom partiet av de "gamla rävarna"?

– Jag tror inte det finns någon som varit med länge i politiken som säger nej till att det kommer in nya personer. Partiet ska ju föryngras, vi behöver fler från olika grupper i samhället.

Vilka frågor är viktiga för Centern inför det här valet?

– Det som kommit upp nu är Vätterns vatten där vi engagerat oss mycket. Dykningarna i maj visade på att det är fruktansvärt smutsigt och det trodde väl ingen. Det är otäckt med cyanobakterierna som frodas där man har dricksvattenintag, säger hon och fortsätter:

– Vi måste lyfta den frågan. När det gäller det ser vi att det är bra att vi är ett parti som har ett moderparti så att vi kan samarbeta med andra centerkretsar runt hela Vättern. Det går ju inte att agera bara från Vadstena kommun utan vi måste ta ett gemensamt grepp för att lyfta den här frågan.

När det gäller personal inom äldreomsorg råder stor brist på undersköterskor i hela länet.

– Det vi tänker fokusera på är hur man tänker möta det här personalbehovet i framtiden och hur Vadstena kommun ska göra för att bli en attraktiv arbetsgivare.

När det gäller bostadsbyggande vill Centern satsa mer på ungdomar efter att ha uppmärksammats på ungdomars svårighet att kunna bosätta sig i Vadstena.

– Man efterlyser enklare boenden där hyran inte är så hög, säger hon.

Även andra boendeformer vill de titta närmare på.

– Då har vi funderat på om man kan snegla på hur man gör i Tyskland där man har kollektivboende på annat sätt och generationsboende. Jag skulle vilja ha en diskussion om hur önskemålen ser ut bland medborgarna.

Kollektivtrafiken är en viktig fråga.

– Där efterlyser vi en ordentlig utredning från tjänstemannasidan så att vi har ett bra underlag att ta med oss i dialogen med Regionen.

Camilla Westling har varit i kontakt med centerpartister, i Ödeshög, som också vill ha tillbaka kollektivtrafiken mellan Vadstena och Ödeshög. Gymnasieungdomar som bor på landet måste kunna ta sig till sina skolor. Dessutom tror hon att det höjda bensinpriset innebär att fler skulle åka buss om det finns bussar som passar med arbetstiderna.

– Det är ju ett miljöperspektiv på det som också är viktigt att lyfta.

Hur ser Centerpartiet på samarbete efter valet, vilka kan ni tänka er att samarbeta med?

– Jag säger som Annie Lööf, vi är öppna för samarbete med alla partier utom Sverigedemokraterna.

Om ni hamnar i ett majoritetssamarbete efter valet, hur kommer Vadstenaborna märka att ni sitter vid makten?

– Vi kommer driva kollektivtrafikfrågan hårt och det här om hur Vadstena kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare. Vi måste lösa personalbehovet inom omsorgen så det kommer vi kämpa för också.